مدیر سایت on اسفند ۲۴م, ۱۳۹۵

خبر تأثرانگیز کوچ مرغی از تبار ققنوسان فرهنگ و ادب، گرچه حس هجران را سنگین می‌کند اما احساس پرواز را به آیین می‌کند؛ و چون آسمان را می‌نگری آثار بال‌زدن‌هایی تداعی می‌شود که استاد ادیب را تفسیر می‌نماید. این ادیب خلیق و این معلم شفیق اگر تیغ برنده آثارش پرده‌های خلوت گزیدگی و رهیدگی‌اش را [...]

ادامه‌ی متن پیام تسلیت مدیریت و کارکنان فرهنگسرای ادیب برومند

مدیر سایت on اسفند ۱۴م, ۱۳۹۵

در این بازدید جهانگردان چینی نهایت رضایت و همچنین شگفتی بنا و نوع معماری آنرا اذعان نمودند.

ادامه‌ی متن بازدید جهانگردان چینی از فرهنگسرای ادیب برومند

مدیر سایت on اسفند ۱۲م, ۱۳۹۵

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

ادامه‌ی متن تور رایگان بازدید از فرهنگسرا و موزه استاد ادیب برومند