به پیشنهاد بنیاد فرهنگی وفرهنگسرای ادیب برومند مراسم مراسم تجلیل از پژوهشگران گزی بال حمایت وهمکاری شورای اسلامی وشهرداری شهر گزبرخوار برگزار گردید.هدف از برگزاری این مراسم شناسایی پژوهشگران شهر وایجاد بستر لازم جهت  استفاده در امور علمی وفرهنگی گزدرنظر گرفته شده است. این همایش با شناسایی ۸۴متخصص دارای کتاب ومقاله برگزار گردید. شب ۱۹دی [...]

ادامه‌ی متن برگزاری اولین دوره تجلیل از پژوهشگران گز برخوار

مدیر سایت on دی ۵م, ۱۳۹۰

استاد ادیب برومند برای شرکت در جلسه هیئت امنای فرهنگسرای ادیب به اصفهان سفر نمودند. این جلسه در تاریخ دهم دیماه تشکیل خواهد شد.

ادامه‌ی متن سفر ادیب برومند به اصفهان