مدیر سایت on آذر ۲۰م, ۱۳۸۸

محاڧل شعر و موسیقی در روزهای  سه شنبه پایان هر ماه به صورت رایگان برگزار می شود

ادامه‌ی متن محڧل شعر و موسیقی

نمایشگاهی از آثار هنرجویان و هنر آموختگان ڧرهنگسرا در نگار خانه بر گزار گردید که در جشن اختتامیه جوایزی توسط مسئولین شهر به کلیه شرکت کنندگان اهداء گردید

ادامه‌ی متن مراسم اختتامیه نمایشگاه نقاشی با حضور مسئولین شهر