مدیر سایت on شهریور ۱۰م, ۱۳۸۷

کارگاه آموزش بهداشت روان و کارگاه آموزش ازدواج و مشاوره عمومی در تاریخ ۱۰/۶/۸۷ کلاس های کارگاه علمی بهداشت روان و در تاریخ ۱۰/۵/۸۷ کارگاه های آموزشی ازدواج ومشاوره عمومی برای خواهران و برادران به صورت رایگان در فرهنگسرا برگزار گردید که مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت. از زحمات بی دریغ جناب آقای محمد [...]

ادامه‌ی متن کارگاه آموزشی بهداشت روان و ازدواج