مدیر سایت on بهمن ۱۶م, ۱۳۸۶

برگزاری نما یشگاه توانمندی های دانش آموزان شهر گز برخوار در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۶ نمایشگاهی از آثار هنری دانش آموزان مدارس گز برگزار گردید و به کلیه شرکت کنندگان لوح تقدیر اهدا گردید.

ادامه‌ی متن نمایشگاه توانمندیهای دانش آموزان شهر گزبرخوار