۱- جشنواره غذا(زمان برگزاری) :سه شنبه ۹۱/۱۱/۱۷
۲- برگزاری بازیهای محلی (هف سِنگ ، دوزیچی ، یک چی دو چی (یک قل دو قل ) .
۳- برگزاری محفل شعر و موسیقی یکشنبه  ۹۱/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹الی ۲۲ سالن فرهنگسرا
۴- برگزاری نمایشگاه گل های کریستال  ۹۱/۱۱/۱۲ بعد از ظهرها از ساعت ۱۵ الی ۱۹
۵- برگزاری ایستگاه نقاشی ویژه کودکان
۹۱/۱۱/۱۲ الی  ۹۱/۱۱/۱۸ بعد از ظهر هاIMG_0360