کلاس آموزش زبان در محل فرهنگسرا آغاز شد .
کلیه علاقمندان در سنین مختلف میتوانند جهت ثبت نام به فرهنگسرامراجعه نمایند و یا با شماره تلفن ۴۵۷۲۲۹۷۶-۰۳۱تماس حاصل نمایند .