افتخار و برگ زرینی دیگر بر آسمان شهر تاریخی گز برخوار

 

دوست و برادر بزرگوارم جناب آقای حسین فرامرزیان

کسب مقام اول شما در جشنواره رضوی کشور در رشته صنایع دستی (منبت)را به شما و خانواده محترم و شهروندان گز برخوار تبریک عرض می نماییم .

مسئول فرهنگسرای ادیب برومند

                                                                                                                                                                                                                                       حسن طاهری

اثر هنری آقای حسین فرامرزیان