میلاد شهنشاه کل ایران ،مسند نشین مُلک خراسان، صاحب کُون و مکان ،

آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام مبارک باد .

 

hou15439