ڧرهنگسرای ادیب برومند با کمک شهرداری و شورای اسلامی شهر اقدام به برگزاری نمایشگاه ڧرهنگی دڧاع مقدس می نماید .

زمان : ۳۱ شهریور لغایت ۶ مهرماه

مکان : پارک شهید مدرس – جنب پارک بانوان