ردیف

نام ونام خانوادگی

پژوهش

۱

استاد برومند

صاحب ۲۰کتاب در ادبیات پارسی

۲

استاد امیرهوشنگ جزی زاده

پژوهشگر نگارگری

۳

رحیم سلیمی

دارای مقالات جغرافیایی

۴

محمدعلی یزدانی

۲جلد تاریخ وزبان گز

۵

دکتر محمد داورپناه

کتاب ومقاله رایانه

۶

دکترمحمد رضا فاضل

دارای مقاله ادبیات

۷

حجه الاسلام شریفیان

پژوهشگرقرآنی

۸

حجه الاسلام دانشمند

دارای کتاب

۹

حجه الاسلام سید احمد سجادی

دارای کتاب

۱۰

مجید فروتن

دارای مقاله مردم شناسی

۱۱

دکترمریم سعیدیان

دارای مقاله تاریخ

۱۲

امید آقابابایی

دارای مقاله وبرترالمپیاد

۱۳

دکترسید سعید سجادی

دارای کتاب تاریخ گز

۱۴

رسول عارفیان

دارای کتاب

۱۵

دکتر امیر حسین داور پناه

درای مقاله پزشکی

۱۶

دکترپوران دخت نیرومند

دارای مقاله

۱۷

دکتر محمدرضا احمد زاده

درای مقاله

۱۸

علی گزی

دارای مقاله(ابوافقرا)

۱۹

محسن حیدر زاده

دارای مقاله ادبیات

۲۰

دکتر دهقان زاده

دارای مقاله

۲۱

دکتر مهدی احمدی

دارای مقاله

۲۲

دکتر فریدون شریفیان

دارای مقاله علوم انسانی

۲۳

دکتر امید عارفیان

دارای مقاله داروسازی

۲۴

دکتر کوچکیان

دارای مقاله

۲۵

دکتر حسین غلامیان

دارای مقاله پزشکی

۲۶

مهران احمدی

تحقیقات فنی

۲۷

حاج آقا حاتمی

پژوهشگرقرآنی

۲۸

دکتر ندا داورپناه

دارای مقاله تربیت بدنی

۲۹

دکتر اکبراعظمیان جزی

دارای مقاله تربیت بدنی

۳۰

دکتر حمید سلیمی

دارای مقاله

۳۱

دکتر طیبه بهزاد

دارای مقاله

۳۲

دکتر عظیمیان

درای مقاله

۳۳

پروفسورفرزاد شریفیان

دارای کتاب ومقاله

۳۴

حسینعلی محمدی

دارای کتاب

۳۵

دکتر مسجدیان

دارای مقاله

۳۶

دکتر حجت اله یزدان پناه

دارای مقاله هوا فضا

۳۷

دکتر شهرام هادیان

دارای مقاله ریاضی

۳۸

دکترعزت اله محمدی

دارای مقاله

۴۰

دکتر محمد علی اعظمیان

دارای مقاله

۴۱

دکتر محمد علی عباسیان

دارای مقاله برق

۴۲

با نامی از مرحوم دکتر فریدون احمدی

دارای کتاب پزشکی

۴۳

با نامی از دکتر صفایی

بیوشیمی

۴۴

پروفسور علی فروتن

دارای تحقیقات پزشکی

۴۵

دکتر محمد فروتن

متخصص پزشکی

۴۶

دکتر علی نجفیان

اعصاب وروان آریزوناوآلمان

۴۷

دکتر منصور آقابابایی

مقالات ریاضی

۴۸

دکتربهرام جزی

دارای مقاله

۴۹

محمد کریمیان

مخترع کابل رابط

۵۰

مهندس نعمت اله غفاری

دارای کتاب مکانیک

۵۱

حسین هادیان

پژوهش در رایانه

۵۲

محمد حسن احمدزاده

پژوهش مکانیک

۵۳

محمد کنعانی

پژوهش اپتیک ولیزر

۵۴

دکتر احمد محمدی

دارای کتاب پزشکی

۵۵

دکتر سید مصطفی هاشمی

دارای کتاب پزشکی

۵۶

دکتر سید محمد هاشمی

دارای کتاب وپژوهش پزشکی

۵۷

دکتر علی خانزاده

دارای کتاب پزشکی

۵۸

دکتر ناصر هادیان

علوم سیاسی

۵۹

دکتر بهادر امینیان

سفیر ایران در رومانی

۶۰

دکتر بهرام ضیایی

روان پزشکی

۶۱

دکتر سعید هادیان

کشاورزی

۶۲

دکتر احمد کشفی

دارای مقاله پزشکی

۶۳

دکتر مسعود مسیبی

 پژوهش در رایانه

۶۴

دکترمهین اشراقی

فیزیک

۶۵

سیروس مسیبی

شیمی

۶۶

دکتر امراله محمدی

اقتصاد

۶۷

دکترمحمدرضا عموبیگی

داروسازی

۶۸

دکتر سید ابراهیم سجادی جزی

داروسازی

۶۹

دکتر مرجان سجادی

متخصص چشم

۷۰

دکتراحسان طالب زاده

دندان پزشک

۷۱

دکتر اصغر دادگر

دارای۴کتاب

۷۲

دکترایوب یادگاری

دارای مقاله ادبیات

۷۳

دکتر هاشمیان

زبان

۷۵

دکتر فریبرز شریفیان

دارای مقاله

۷۶

دکتر لعیا رسولی

دارای مقاله پزشکی

۷۷

دکترهاله رسولی

دارای مقاله

۷۸

دکترمحمد رضا رسولی

پزشکی

۷۹

سید مهدی کشفی

دارای پژوهش ادبیات

۸۰

دکتر سید محمود کشفی

پزشکی عمومی

۸۱

کریم سلطانزاده

اپتیک

۸۲

امیرسلطانزاده

فیزیک هسته ای

۸۳

دکتر سید محمد دادگر

دارای مقاله

۸۴

دکتر حسن هاشمی

زبان

۸۵

محمود اشراقی

پژوهش در عمران

۸۶

حجت اله علی عباسی

دارای مقاله الکترونیک ورباتیک

۸۷

مهرالسادات هاشمی

دارای مقالات بین المللی جامعه شناسی

۸۸

علیرضا مظفری

پژوهش وکارگاه حقوق

۸۹

اکرم حیدر زاده

دارای اختراع در شیمی تجزیه

۹۰

دکتر سعید معظم

دارای مقاله

۹۱

مهندس علیرضا زمانیان

مقالات نفت

۹۲

خانم دکترخسروی

دارای مقاله

۹۳

دکترمهدی قوتمند

ریاضی

۹۴

دکتر مهدی مسجدیان

کشاورزی

۹۵

دکتر محمد رضا نیرومند

دارای ۳مقالهisiوکتاب وثبت اختراع

۹۶

دکترمهدی نیرومند

مقالات فنی

۹۷

دکترزهرا عابدی

پژوهش در بیماری زنان