ردیف

نام ونام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

رشته مقام دار

عنوان مقام قهرمانی

رده قهرمانی

سال کسب عنوان

۱

ابراهیم مطلبی

تکواندو

دوم

استان

۲

ابوالفضل الیکی

۱۳۷۲

متوسطه

.

کشتی

دوم

استان

۱۳۸۸

۳

ابوالفضل غلامیان

۱۳۷۵

متوسطه

.

بدن سازی

اول

استان

۱۳۹۰

۴

ابوالفضل گرسیوز

دانشجو

حقوق

کاراته(شیتوریو)

اول

استان

۱۳۸۶

۵

احسان امینی

۱۳۷۶

راهنمایی

.

کاراته(شیتوریو)

دوم

کشور

۱۳۹۰

۶

احمد رضا محمدی

۱۳۷۴

متوسطه

تاسیسات لوله کشی

کاراته(کیوکوشین)

اول

استان

۱۳۹۰

۷

احمد شهبازی

*

سوپرکیک بوکسینگ

اول

کشور

۸

احمد ضیایی

۱۳۵۵

متوسطه

.

کشتی

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۸-۷۹-۸۶

۹

احمدرضامحمدی

کاراته

اول

استان

۱۰

اصغرمرادمند

کشتی(پیشکسوتان)

اول

استان

۱۱

اکرم گرسیوز

محصل

.

کاراته(شوتوکان)

سوم

استان

۱۳۸۹

۱۲

الهام توکلی

تکواندو

اول

استان

۱۳

الهام علی عباسی

     

کاراته

اول

استان

۱۳۸۹

۱۴

الهام علی عباسی

*

   

کاراته

دوم

کشور

 

15

الهام مرادیان

۱۳۶۸

دانشجو

روانشناسی

کاراته

اول

شهرستان

۱۳۹۰

۱۶

الهه زمان پور

۱۳۶۴

دیپلم

.

کونگ فو

دوم

استان

۱۳۹۰

۱۷

الهه کاظمی

۱۳۷۲

دیپلم

تجربی

کونگ فو

سوم

استان

۱۳۹۰

۱۸

الهه منافیان

دبیرستان

آمادگی جسمانی

اول

استان

۱۳۸۸

۱۹

الهه منافیان

۱۳۷۵

دبیرستان

.

کاراته

دوم

استان

۱۳۸۸

۲۰

امرا..الیکی

کاراته

سوم

استان

۲۱

امید علی عارفیان

۱۳۶۷

دیپلم

انسانی

کشتی

سوم

استان

۱۳۸۲-۸۳

۲۲

امید علی عباسی

۱۳۶۷

دیپلم

فنی

کشتی

اول-دوم

استان

۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۶

۲۳

امیر سلطانزاده

۱۳۶۷

فوق لیسانس

مهندسی الکترونیک

کشتی

اول-سوم

استان

۱۳۸۳

۲۴

امیرحاتمیان

۱۳۷۲

کارشناسی

برق

کاراته(شیتوریو)

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۸۷-۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴-۱۳۸۳

۲۵

امیرحاتمیان

۱۳۷۲

کارشناسی

برق

کاراته(شیتوریو)

اول

کشور

۱۳۸۸

۲۶

امیرحسین جزی

۱۳۷۴

دبیرستان

.

کاراته

سوم

کشور

۱۳۸۸

۲۷

امیرمحمد نصیریان

۱۳۸۰

ابتدایی

.

کاراته (کیوکوشین)

اول

استان

۱۳۸۹

۲۸

آرمان نبی زاده

۱۳۸۰

ابتدایی

.

کاراته(شیتوریو)

۲ سومی

استان

۱۳۸۹

۲۹

بتول مولویان

     

کونگ فو

سوم

استان

 

30

بهادر گرسیوز

تکواندو

دوم

استان

۳۱

بهزاد حیدرزاده

۱۳۶۳

لیسانس

تربیت بدنی

آمادگی جسمانی

اول

کشور(کرمانشاه)

۱۳۹۰

۳۲

بهزاد حیدرزاده

۱۳۶۳

لیسانس

تربیت بدنی

تکواندو

دوم -سوم

استان

۱۳۸۵-۱۳۸۷

۳۳

بهناز غفاری

 

دیپلم

 

کاراته

۲اول

کشور

۱۳۹۰

۳۴

بهنازمولویان

راهنمایی

.

تنیس روی میز

دوم

استان

۱۳۸۸

۳۵

بهنام حیدرپور

.

.

کشتی

اول ۲

استان

۱۳۸۸

۳۶

بهنام حیدرزاده

۱۳۶۰

لیسانس

کشاورزی

تکواندو

سوم

استان

۱۳۸۰

۳۷

پدرام مافی

۱۳۷۶

راهنمایی

.

کاراته(کیوکوشین)

سوم

ا-شهرستان

۱۳۹۰

۳۸

پریسا غریب

۱۳۷۲

دیپلم

حسابداری

کاراته

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۸۲-۸۳

۳۹

پریسا هادیان

۱۳۷۳

محصل

کامپوتر

کاراته

دوم – سوم

استان

۱۳۹۰- ۸۹

۴۰

جمشید فیض الهی

۱۳۸۹

فوق دیپلم

حسابداری

تیراندازی تفنگ بادی

دوم

استان

۱۳۸۹

۴۱

حامد تقیان

۱۳۷۱

دیپلم

کاردانش

موی تای

سوم

استان

۱۳۹۰

۴۲

حامد غفاری

۱۳۷۱

سیکل

.

کاراته

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸

۴۳

حامد مقیمی

کشتی

سوم

کشور

۱۳۸۹

۴۴

حامد مقینی

.

.

.

کشتی

اول

استان

۴۵

حسن عرفانی

۱۳۳۷

دیپلم

طبیعی

پاورلیفتینگ

دوم

کشور

۴۶

حسن عرفانی

۱۳۳۷

دیپلم

طبیعی

کشتی

اول

استان

۴۷

حسن عرفانی

۱۳۳۷

دیپلم

طبیعی

کشتی

دوم

کشور

۱۳۵۹

۴۸

حسن غفاری

۱۳۷۶

سیکل

.

کونگ فو

دوم-سوم

استان

۱۳۸۷

۴۹

حسن گرسیوز

دانشجو

کاراته(شیتوریو)

اول

استان

۱۳۸۴

۵۰

حسین امینی

۱۳۵۸

دیپلم

برق

موی تای

اول ۲-دوم ۲-سوم

استان

۱۳۸۲-۸۳-۸۴

۵۱

حسین امینی

۱۳۵۸

دیپلم

برق

موی تای

دوم

کشور

۱۳۸۳

۵۲

حسین صالح

۱۳۷۶

متوسطه

.

کاراته(کیوکوشین)

دوم

ا-شهرستان

۱۳۸۹

۵۳

حسین قدیری

.

فوق دیپلم

فوریت پزشکی

کاراته

اول-سوم

کشور

۱۳۸۷-۱۳۸۸

۵۴

حمید رحمانیان

۱۳۷۲

دوم

استان

۵۵

حمید رضا رسولی

تکواندو

سوم

استان

۵۶

حمیدرضا شیرزاد

۱۳۷۰

سیکل

-

کاراته

اول –سوم

استان

۱۳۸۴-۸۶-۸۷

۵۷

حمیدرضاتوانگر

۱۳۷۰

دانشجو

الکترونیک

کاراته(کیوکوشین)

اول-سوم

کشور

۱۳۸۸-۸۹-۹۰

۵۸

حمیدرضاتوانگر

۱۳۷۰

دانشجو

الکترونیک

کاراته(کیوکوشین)

اول

استان

۱۳۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰

۵۹

حیدر علی جزی

۱۳۵۰

دیپلم

اتومکانیک

کاراته

سوم

استان

۱۳۶۷

۶۰

حیدر علی شایان

     

کشتی

سوم

استان

 

61

حیدرعلی شایان

کشتی

سوم

استان

۶۲

رحمت ریاحی

۱۳۷۰

متوسطه

.

باستانی

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۹۰

۶۳

رسول  متقی زاده

۱۳۷۶

   

کاراته

دوم

شهرستان

۱۳۸۶

۶۴

رسول یزدان پناه

راهنمایی

.

کیک بوکسینگ

اول

استان

۱۳۸۵

۶۵

رضا عباسیان

دیپلم

تنیس روی میز

سوم

کشور

۱۳۸۹

۶۶

رضا علی عباسی

۱۳۷۳

دیپلم

ادبیات

کشتی

اول

استان

۱۳۸۸

۶۷

رضا علی عباسی

۱۳۷۵

سیکل

.

پرس سینه

سوم

استان

۱۳۹۰

۶۸

رعنا بهرامی

۱۳۸۰

ابتدایی

-

کاراته

اول

استان

۱۳۸۹

۶۹

زنده یاد قاسم حق شناس

*

-

-

کشتی

اول

ی-جهانی کلورادو آمریکا

۱۹۷۸

۷۰

زهرا باباخانی

۱۳۵۵

ابتدایی

.

کاراته

اول-دوم

استان

۱۳۸۵

۷۱

زهرا غریبی

۱۳۷۸

ابتدایی

-

کاراته

دوم

شهرستان

۱۳۹۰

۷۲

زهرا محمدی

۱۳۷۷

راهنمایی

.

کاراته(کان ذن ریو)

اول

استان

۱۳۹۰

۷۳

زهرا مولویان

     

کونگ فو

سوم

استان

 

74

زهرا یزدان پناه(فرهاد)

۱۳۷۸

راهنمایی

-

کونگ فو

دوم

کشور

 

75

زهرا یزدان پناه(مرتضی)

     

کونگ فو

سوم

استان

 

76

زهرا یزدانپناه

۱۳۷۸

راهنمایی

.

کونگ فو

 دوم

کشور

۱۳۸۹

۷۷

زهره کریم زاده

۱۳۷۶

راهنمایی

.

کاراته(کان ذن ریو)

دوم-سوم

استان

۱۳۸۹-۱۳۹۰

۷۸

ساحره گراوندیان

۱۳۶۶

فوق دیپلم

حسابداری

کونگ فو

سوم

کشور

 

79

سعید رحیمی

۱۳۵۶

.

.

باستانی(مرشدی)

اول

استان

۱۳۸۹

۸۰

سعید متقی زاده

۱۳۶۵

.

.

کشتی

اول

کشور(نیروی زمینی ارتش)

۱۳۸۶

۸۱

سمانه ضیایی

۱۳۷۶

دبیرستان

.

کاراته

اول

کشور

۱۳۹۰

۸۲

سمیرا هادیان

.

کارشناسی

حقوق

کاراته(کان ذن ریو)

دوم

استان

.

۸۳

سمیه محمدیان

۱۳۶۹

دیپلم

ادبیات

کاراته

دوم

استان

.

۸۴

سمیه محمدیان

۱۳۶۹

دیپلم

ادبیات

کاراته

سوم

کشور

۱۳۸۸

۸۵

سیدسعید سجادی

.

.

.

کشتی

سوم

استان

۱۳۸۸

۸۶

سیدسعید سجادی

.

.

بدن سازی

اول

استان

۱۳۹۰

۸۷

سیدمسعود سجادی

.

.

بدن سازی

اول

استان

۱۳۹۰

۸۸

سیدمهدی سجادی

۱۳۶۴

.

.

کونگ فو

سوم

کشور(گیلان)

۱۳۹۰

۸۹

عاطفه زمانی

۱۳۸۱

ابتدایی

.

کاراته(شوتوکان)

اول

استان

۱۳۹۰

۹۰

عباس اسدی

بدن سازی

دوم

استان

۹۱

عباس هادیان

کشتی

دوم

استان

۹۲

عباسعلی محمدیان

شطرنج

کشور

۹۳

عبدالرضا غلامیان

۱۳۳۳

دیپلم

ادبیات

بدن سازی

سوم

استان

۱۳۸۹

۹۴

علی رضا توانگر

کاراته

اول-سوم

استان

۹۵

علی مرادیان

کشتی

دوم

استان

۹۶

علی مولویان

کشتی

سوم

استان

۹۷

علی یزدان پناه

۱۳۶۹

دانشجو

کامپیوتر

کاراته(کیوکوشین)

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۸۲-۸۵-۸۸-۹۰

۹۸

علی یزدانی

کاراته

سوم

استان

۹۹

علیرضا اشراقی

شطرنج

اول

استان

۱۰۰

علیرضا توانگر

۱۳۷۴

دبیرستان

حسابداری

کاراته(کیوکوشین)

اول-سوم

ا-شهرستان(برخوار)

۱۳۹۰

۱۰۱

علیرضا غفاری

تکواندو

استان

۱۰۲

علیرضا غفاری

تکواندو

کشور

۱۰۳

فاطمه اعظمیان

*

   

کاراته

سوم

کشور

 

104

فاطمه باقرزاده

۱۳۷۶

متوسطه

.

کاراته

سوم

استان

۱۳۹۰

۱۰۵

فاطمه کریم زاده

۱۳۷۸

راهنمایی

.

کاراته(کان ذن ریو)

اول-دوم

استان

۱۳۹۰

۱۰۶

فائزه حاتم زاده

۱۳۷۳

دیپلم

تجربی

کونگ فو

دوم

استان

۱۳۹۰

۱۰۷

فائزه خسروی

۱۳۷۸

راهنمایی

-

کاراته

سوم

شهرستان

۱۳۹۰

۱۰۸

فائزه دهقان

.

.

.

تنیس روی میز

اول

ا-شهرستان

۱۰۹

فائزه مرادیان

۱۳۸۰

ابتدایی

.

کاراته(شوتوکان)

اول

استان

۱۳۹۰

۱۱۰

فرحناز خسروی

۱۳۷۰

دیپلم

it

کاراته(شوتوکان)

اول

استان

۱۳۸۹

۱۱۱

فرحناز خسروی

۱۳۷۰

دیپلم

it

کاراته(شوتوکان)

سوم

کشور(کرمان)

۱۳۸۷

۱۱۲

فرزانه اسدی

۱۳۷۵

دبیرستان

-

کونگ فو

دوم

استان

۱۳۸۹

۱۱۳

فرشته رسولی

     

کاراته

دوم-سوم

استان

۱۳۸۸-۸۹

۱۱۴

فرشته شیرجزی

۱۳۶۸

لیسانس

ریاضی

کاراته

دوم – سوم

استان

۱۳۸۲-۸۵ -۸۶

۱۱۵

فرشته غفاری

تکواندو

سوم

استان

۱۱۶

فرشته محمدی

*

کاراته

اول

ی-بین المللی جام وحدت ودوستی

۱۱۷

فرشته محمدی

*

کاراته

اول

ی-بین المللی اردن

۱۱۸

فرشته محمدی

*

کاراته

اول

کشور(۵)

۱۱۹

فرشته محمدی

*

کاراته

اول

ی-جهانی ایتالیا

۱۲۰

فرهاد الیکی

.

دانشجو

.

کشتی

سوم

ا-شهرستان(دستگرد)

۱۳۸۷

۱۲۱

فرهاد یزدان پناه

۱۳۴۷

دیپلم

.

کشتی

دوم

کشور

*

۱۲۲

فریبا سعیدیان

۱۳۶۲

دیپلم

علوم تجربی

آمادگی جسمانی-والیبال

اول-سوم

استان

۱۳۸۸-۱۳۹۰

۱۲۳

فریبا محمدی

*

کاراته

اول-دوم

کشور(۵)

۱۲۴

فریبا هادیان

۱۳۷۱

دیپلم

علوم تجربی

کاراته

اول

استان

۱۲۵

فریده خسروی

۱۳۷۲

لیسانس

حسابداری

کاراته(شوتوکان)

دوم

استان

۱۳۹۰

۱۲۶

فریدون تقیان

۱۳۴۸

راهنمایی

.

کاراته

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۶۷-۶۹-۷۰

۱۲۷

فهیمه فرامرزیان

۱۳۸۰

ابتدایی

-

کاراته

دوم

استان

۱۳۸۹

۱۲۸

قنبر علی هادیان

*

کشتی

اول

ی-جهان (پیشکسوتان)

۱۲۹

کریم متقی زاده

۱۳۵۷

متوسطه

.

کاراته

سوم-دوم ۲

کشور

۱۳۷۷-۸۷-۹۰

۱۳۰

کریم متقی زاده

۱۳۵۷

متوسطه

.

کاراته

اول ۲-دوم ۲-سوم ۳

استان

۱۳۸۰-۸۱-۸۲-۸۴

۱۳۱

کریم متقی زاده

۱۳۵۷

متوسطه

.

کاراته

اول

ی-بین المللی ترکیه

۲۰۰۸

۱۳۲

لیلا ریاحی

۱۳۶۸

دانشجو

روانشناسی

کونگ فو توا

اول

استان

۱۳۹۰

۱۳۳

مائده اشراقی

تکواندو

اول

استان

۱۳۴

مائده ذکاوتمند

۱۳۷۷

راهنمایی

.

کاراته(کان ذن ریو)

۲ دوم

استان

۱۳۹۰

۱۳۵

مجتبی بهرامی

۱۳۷۷

راهنمایی

.

کاراته(کیوکوشین)

دوم-سوم

استان

۱۳۸۹

۱۳۶

مجتبی دوسریان

*

کشتی

سوم

کشور(جام کشاورزی)

۱۳۷

مجتبی قدیری

۱۳۷۲

دیپلم

تجربی

کشتی

سوم

ا-شهرستان(شاهین شهر)

۱۳۸۹

۱۳۸

مجید حاتمیان

۱۳۶۸

دیپلم

حقوق

کونگ فو

سوم

استان

۱۳۹۰

۱۳۹

مجید سلیم زاده

.

دیپلم

تجربی

کشتی فرنگی

سوم

استان

۱۳۸۸

۱۴۰

مجید شیرجزی

کشتی

سوم

استان

۱۴۱

محدثه اسدی پور

     

کارته

سوم

استان

۱۳۸۹

۱۴۲

محدثه بهره مند

۱۳۸۰

ابتدایی

.

کاراته

سوم

ا-شهرستان

۱۳۸۷

۱۴۳

محسن اعظمیان

۱۳۶۵

دانشجو

موسیقی

کشتی

اول

استان

۱۳۸۳-۸۴

۱۴۴

محسن برکات

کاراته

دوم

استان

۱۴۵

محسن عسگریزاده

۱۳۶۰

دیپلم

درودگری

کشتی

سوم

استان

۱۳۷۹

۱۴۶

محسن عسگریزاده

۱۳۶۰

دیپلم

درودگری

کشتی

دوم ۲-سوم ۲

کشور(ناشنوایان)

۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۹-۱۳۸۰

۱۴۷

محمد رضا زمانیان

۱۳۵۵

لیسانس

حسابداری

والیبال

اول

استان

۱۳۸۶-۸۷

۱۴۸

محمد سلیم زاده

۱۳۶۶

سیکل

.

کشتی

اول – سوم

استان

۱۳۸۳-۸۴

۱۴۹

محمد علی شریفیان

۱۳۴۲

کارشناسی

نظامی

پاورلیفتینگ

اول ۳-دوم ۲

استان

 ۱۳۹۰-۱۳۸۹

۱۵۰

محمدتقی خاکسار

۱۳۷۱

دانشجو

مهندسی صنایع

کاراته

اول

استان

۱۳۸۴

۱۵۱

محمدجواد غریب

۱۳۷۳

دیپلم

ریاضی فیزیک

کاراته(شیتوریو-شوتوکان)

اول -دوم

کشور

۱۳۸۸-۱۳۹۰

۱۵۲

محمدحسن حیدرپور

۱۳۷۴

دیپلم

ریاضی فیزیک

کاراته(شیتوریو-شوتوکان)

اول

استان

۱۳۸۶

۱۵۳

محمدحسین کریمیان

شطرنج

سوم

استان

۱۵۴

محمدرضا الیکی

.

.

.

تکواندو

سوم

استان

۱۵۵

محمدرضا عباسی

۱۳۷۶

راهنمایی

.

کاراته(شیتوریو-شوتوکان)

اول ۴-دوم ۲-سوم ۳

استان(۴)

.

۱۵۶

محمدرضا عباسی

۱۳۷۶

راهنمایی

.

کاراته(شیتوریو-شوتوکان)

سوم

کشور

۱۳۹۰

۱۵۷

محمدنصیریان

کاراته

اول

استان

۱۵۸

محمودرضا حق شناس

۱۳۷۱

دیپلم

برق صنعتی

کاراته

اول

استان

۱۳۸۷

۱۵۹

مرتضی معظم

۱۳۶۷

سیکل

.

کاراته

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۸۵-۸۶-۸۷-۸۸

۱۶۰

مریم سعیدیان

۱۳۵۹

کارشناسی

مهندسی زمین

آمادگی جسمانی

اول

استان

۱۳۹۰

۱۶۱

مریم سعیدیان

     

آمادگی جسمانی

اول

استان

 

162

مریم سلیم زاده

۱۳۶۷

لیسانس

حقوق

کاراته

اول – سوم

استان

 

163

مریم ضیایی

     

کونگ فو

دوم

استان

 

164

مسعود اعظمیان

     

تنیس روی میز

دوم

استان

 

165

مسلم الیکی

کشتی

دوم

استان

۱۶۶

مصطفی مرادیان

۱۳۴۷

ابتدایی

.

کاراته

سوم

استان

۱۳۶۷

۱۶۷

معصومه اعظمیان

۱۳۸۲

راهنمایی

.

کاراته(شوتوکان)

دوم

کشور

۱۶۸

منصوره اسدی

۱۳۶۹

کارشناسی

حسابداری

دفاع شخصی

سوم

استان

 

169

منصوره خجندی

۱۳۷۲

دیپلم

ریاضی فیزیک

کاراته

اول-دوم-سوم

استان

۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۵-۱۳۸۶

۱۷۰

منصوره علیمرادی

     

کونگ فو

دوم

کشور

 

171

منیرالسادات سجادی

۱۳۷۷

ابتدایی

-

کاراته

اول

شهرستان

۱۳۹۰

۱۷۲

مهدی زمانپور

۱۳۶۲

دبیرستان

.

کاراته(شوتوکان)

اول

استان

۱۳۹۰

۱۷۳

مهدی غفاری

تکواندو

سوم

استان

۱۷۴

مهدی مرادیان

۱۳۷۷

راهنمایی

.

تکواندو

سوم

استان

۱۳۸۹

۱۷۵

مهرداد بهره مند

۱۳۵۳

دیپلم

برق

بدن سازی

سوم

استان

۱۳۹۰

۱۷۶

مهسا متقی زاده

۱۳۷۵

کونگ فو

دوم

کشور

۱۳۹۰

۱۷۷

میلاد یزدانی

     

بدنسازی

اول

استان

۱۳۹۰

۱۷۸

نسرین حمصی

۱۳۶۳

لیسانس

مدیریت بازرگانی

کاراته

دوم – سوم

استان

۱۳۸۰

۱۷۹

نگار امینیان

۱۳۷۹

ابتدایی

.

کاراته(شوتوکان)

سوم

استان

۱۳۹۰

۱۸۰

یداله امینی

۱۳۳۲

.

.

کشتی(پیشکسوتان)

سوم

استان

۱۳۸۹

۱۸۱

یداله عسگری

*

سوپرکیک بوکسینگ

دوم

کشور